Náhradní plnění

Mnoho firem v České republice ani netuší, že může ušetřit při odvádění nemalých finančních částek za (ne)zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků. Často také neví, co se skrývá za souvisejícím pojmem „Náhradní plnění“. O co tedy jde?

Zákon 435/2004 Sb. § 81 odst. 2 písm. b) ukládá povinnost zaměstnavatelům, kteří mají více než 25 zaměstnanců na HPP, zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností. Pokud tuto povinnost nemůže zaměstnavatel plnit, měl by uhradit do státního rozpočtu 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za rok dle Státního statistického úřadu, nebo může využít služby, které fungují v režimu tzv. „náhradního plnění“.

Jak realizovat náhradní plnění?

K realizaci náhradního plnění je třeba využít společností, které zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením (ZP a ZTP) a jejich prostřednictvím odebírat zboží či služby do  výše 7 násobku průměrné měsíční mzdy za rok. Potřebná výše „náhradního plnění“ záleží na celkovém počtu zaměstnanců firmy. Orientační příklad finančních nákladů náhradního plnění uvádí tabulka níže:

Orientační příklad finančních nákladů náhradního plnění uvádí tabulka níže:

Počet zaměstnanců2550200500
Přepočtený počet ZPS (4%) osob12820
Roční povinný podíl při nesplnění PP (v Kč)57 240114 480457 9201 144 800
Ekvivalent PP odebráním zboží
(v Kč bez DPH)
160 272320 5441 282 1763 205 440

Garance

Vystavíme doklad o čerpání služeb. Vše je právně podloženo.

Rychlý kontakt

tel.: +420 223 016 504
tel.: +420 223 016 505
info@prilezitosti.cz

Naši partneři