Kompexní systém BOZP a PO

Musíte řešit povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) plynoucí z právních předpisů ČR? Samozřejmě, je to zákonná povinnost každé právnické či podnikající fyzické osoby. Proč tedy nevyužít efektivní a výhodný způsob, kterým je komplexní systém BOZP a PO CIVOP System®?

Společnost CIVOP s.r.o., která zaujímá dominantní pozici na trhu outsourcingu BOZP a PO, zajistí všechny Vaše zákonné povinnosti, a to i  v režimu „náhradního plnění.

Co je CIVOP System®?

Cílem systému je pomocí ověřených preventivních opatření chránit zákazníka před ohrožením jeho zaměstnanců či majetku, i před finančními postihy, které vyplývají z neznalosti či nedodržování platných právních předpisů.

Komplexní systém je maximálně variabilní a lze jej „ušít na míru“ každé společnosti bez ohledu na počet zaměstnanců i pracovišť. Systém se v průběhu posledních let vyvinul do tří základních variant:

CIVOP SYSTEM®
MALÁ FIRMASTŘEDNÍ FIRMAVELKÁ FIRMA
Nejjednodušší varianta systému je určena výhradně malým firmám s maximálním počtem 15 zaměstnanců a převážně s jedním pracovištěm. Nejrozšířenější variantu komplexního nejčastěji využívají společnosti s počtem zaměstnanců mezi 16 až 200, kteří pracují na jednom i více pracovištích. Nejrobustnější varianta systému se zaměřuje na korporace s velkým počtem zaměstnanců (obvykle 300 až 2000) a sítí provozoven po celé ČR.

Jak systém funguje?

Realizace komplexního systému CIVOP System® probíhá ve dvou etapách. Prvním krokem je tzv. zavedení systému, poté jsou poskytovány následné služby, které udržují funkčnost systému a umožňují poskytování garance. V rámci systému se řeší především tyto standardní činnosti:

 • audity BOZP a PO na určených pracovištích,
 • identifikace procesů BOZP a PO a návrh jejich zefektivnění v rámci systému,
 • zpracování dokumentace BOZP a PO a speciálních dokumentů dle potřeb a požadavků klienta,
 • provádění kontrol BOZP a PO na všech pracovištích po celé ČR,
 • realizace povinných školení BOZP a PO dle potřeb klienta,
 • vedení povinné agendy BOZP a PO ve spolupráci s klientem,
 • poradenství BOZP a PO,
 • asistenční služby v krizových situacích (kontroly státního dozoru, úrazy apod.),
 • internetové služby a školení e-learningem,
 • zajištění revizí a kontrol dle potřeb klienta.

Co získá klient

Způsob externího zajištění služeb (outsourcingu) přináší klientům především optimalizaci nákladů. S pomocí operativních služeb (regionální pobočky, stálý poradenský servis, bezplatná asistenční služba) funguje zajištění BOZP a PO na špičkové úrovni běžné v zemích EU. Tým více než 40 specialistů je schopen řešit oblast BOZP a PO na špičkové úrovni, která minimalizuje rizika spojená s oblastí BOZP a PO. Fungování prostřednictvím regionálních pracovišť a dceřiné firmy na Slovensku zajišťuje maximální operativnost.

Garance

Pro naše klienty garantujeme špičkovou kvalitu služeb. I proto jsme kromě certifikátu jakosti ISO 9001 získali rovněž certifikáty ISO 14001 a OHSAS 18001.

Kromě garance kvality služeb a asistenčních služeb v případě vzniku krizových situací (pracovní úrazy, kontroly státního odborného dozoru apod.) jsme navíc v roce 2007 získali speciální profesní pojištění, abychom klientům poskytli maximální jistotu. Toto pojištění kryje kromě jiného i případné pokuty ze strany orgánů státu.

Handicapovaní zaměstnanci řeší

 • Komunikaci s klienty
 • Koordinaci zakázek
 • Zpracovávání dat v informačním systému
 • Administrativní činnosti
 • Sledování a aktualizaci databáze právních předpisů
 • Zasílání informací o změnách právních předpisů klientům
 • Poradenský servis po telefonu
Rychlý kontakt

tel.: +420 223 016 504
tel.: +420 223 016 505
info@prilezitosti.cz

Naši partneři