Příležitosti bez bariér s.r.o.

Pomáháme klientům i zaměstnancům

Společnost Příležitosti bez bariér s.r.o. (dále PBB) vznikla na začátku roku 2010 s cílem pomáhat klientům výhodnými službami v režimu „náhradního plnění“ a zároveň zaměstnancům firmy, které tvoří z více než 90% zdravotně handicapovaní zaměstnanci.

Zdravotně postižení zaměstnanci PBB poskytují obchodní a servisní služby s přidanou hodnotou rovněž pro zakladatelské firmy celého projektu: CIVOP s.r.o., Lidé a Příležitosti s.r.o. a ELKO s.r.o.

Vystavením jakékoliv objednávky dává klient práci lidem, kteří se na pracovním trhu špatně uplatňují, uspoří finanční prostředky a navíc získává špičkové služby v oblastech, které musí velmi pravděpodobně stejně zajistit. To platí pro oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany nebo činnosti personální agentury, ale také pro obchodní či marketingové činnosti.

Rychlý kontakt

tel.: +420 223 016 504
tel.: +420 223 016 505
info@prilezitosti.cz

Naši partneři