Revize elektrických spotřebičů

V rámci oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsme Vám schopni zajistit rovněž významnou oblast revizí elektrospotřebičů, elektrických rozvodů a hromosvodů, a to prostřednictvím společnosti ELKO CZ s.r.o., která patří ke špičce v tomto oboru.

Disponujeme špičkovým zázemím pro kvalitní provádění revizních činností. Naši specialisté procházejí pravidelným školením a disponují patřičnými kvalifikacemi, k dispozici mají nejmodernější technické vybavení, které umožňuje efektivní a kvalitní realizaci odborné činnosti.

Co získá klient

Správné provádění revizí elektrických spotřebičů, které jsou povinné ze zákona č. 309/2006 Sb. § 4 a dle prováděcích předpisů, např. ČSN 33 1600 ed. 2., přináší klientům klid v podobě splnění zákonných požadavků a snížení pracovních rizik. Všechny revize nabízíme jako komplexní službu, která Vám uspoří čas i finance. Naše činnost rovněž zajistí, že veškeré elektropřístroje s pohyblivým přívodem budou vždy splňovat všechny stanovené bezpečnostní normy a Vy i Vaši zaměstnanci budete moci pracovat bezpečně.

Garance

Společnost ELKO CZ s.r.o. je aktivním členem Elektrotechnického svazu českého (ESČ) a taktéž držitelem certifikátu ISO 9001:2000 (od roku 2004) i certifikátem vydaným Institutem technické inspekce. Získané certifikace zavazují naši firmu k maximálnímu úsilí při kvalitním provádění našich odborných činností.

Handicapovaní zaměstnanci řeší

  • Koordinaci zakázek
  • Telefonickou komunikaci
  • Zpracovávání materiálů a dokumentace
  • Administrativní činnosti spojené se zakázkami
Rychlý kontakt

tel.: +420 223 016 504
tel.: +420 223 016 505
info@prilezitosti.cz

Naši partneři